Special Guest

English

SPECIAL GUEST VESNA CIPCIC – serbian film, television and theatre actress, born in Belgrade, 23 March, 1954, grew up Kikinda.

Vesna graduated from the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade in the class of Professor Milenko Maričić in 1977. Teachers by professtion her parents were her greatest supporters of her acting carrier.

Over the years she has achieved notable roles in a number of plays, films, TV dramas and series. She gained huge populariy in 1980 with the role of Vesna Šuradilović in TV series ’Hot Wind’.

In her home Belgrade Drama Theater, she has performed in “Long Journey in Europe”, “The Devil Does Not Sleep”, “Harold and Mod”, “Oscar and Mom Roz”, “Frederiko” and many others. She has also appeared in several plays at the National Theater and the Yugoslav Drama Theater.

She is one of the few acresses who has collaborated with Peter Justin and Paolo Magelli.

Српски

ГОСТ ФЕСТИВАЛА ВЕСНА ЧИПЧИЋ – Срспка филмска, телефизијска и позоришна глумица

рођена је у Београду, 23.марта, 1954 а одрасла у Кикинди.
Дипломирала је на Факултету драмских уметности у Боеграду у класи професора Миленка Маричића 1977.године. Родитељи су јој били просветни радници и њена велика подршка.

Остварила је запажене улоге у великом броју представа, филмова, ТВ драма и серија. Велику популарност стекла је 1980.године улогом Весне Шурдиловић у ТВ серији ”Врућ Ветар”.

У свом матичном Београдско драмском позоришту играла је у представама ”Дуго путовање у Јевропу”, ”Враг не спава”, ”Харолд и Мод”, ”Оскар и мама Роз”, ” Фредерико” и многе друге. Гостовала је и у више представа Народног позоришта и Југословенског драмског позоришта.
Једна је од ретких наших глумица која је сарађивала са Питером Јустиновим и Паолом Мађелијем.